''Op drift is een sterke debuutroman die de lezer meeneemt op een reis door een wankelende wereld." ★★★★
(graaggelezen.blogspot.com, april 2024)

Op drift

Op drift is een roman waarin alles verschuift. Letterlijk: tektonische platen die schuiven, met vulkaanuitbarstingen tot gevolg. En figuurlijk: relaties tussen mensen die veranderen, waardoor een samenleving verschuift. Het een werkt op het ander in.

Aarde en mens staan allebei onder druk. En de tijd begint te dringen…

Wil je een gesigneerd exemplaar?

Neem dan hier contact op.

Recensies

"Cassandra slaagt erin om complexe thema's als ecologische rampspoed, migratie en sociale ongelijkheid op een boeiende en toegankelijke manier te vertalen naar een meeslepend verhaal in drie delen. Het is een sterke debuutroman die de lezer meeneemt op een reis door een wankelende wereld. Het is een boek dat tot nadenken stemt en inspireert om na te denken over onze eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst." (graaggelezen.blogspot.com, april 2024)
"De roman schud je flink door elkaar, op een bijzonder goede manier, omdat decors, situaties en personages daar snel wisselen. Je dondert midden in een goed opgezette film. Of een dansstuk. Met Grosse Fuge als verbinding. In de roman, die met flair en zeer verbeeldend geschreven is, zoeken de personages naar een vorm om samen de ondergang van de aarde te voorkomen en een andere manier van samenleven te regelen. 'Het is een dans waarin we voortdurend zoeken naar balans.'" (The Optimist, oktober 2023)
"Het is een meeslepende roman over een uiterst actuele en urgente thematiek. Iris Cassandra schrijft in een rijke beeldende taal; het filmische karakter van de roman nodigt uit tot dóórlezen."
"Op Drift is een knappe en lichtjes experimenteel geschreven roman waarin er héél veel aan bod komt. De smalle lijn tussen utopie en dystopie, ethische dilemma’s, de verhouding tussen wetten en mensen, vrijheid en verantwoordelijkheid, macht en onmacht, corruptie en de tergende vraag wie nu uiteindelijk het laatste woord gaat krijgen."
"Ik zie Op drift als de moderne en actuele opvolger van 'Kinderen van Moeder Aarde' (...). Thea Beckman had een vooruitziende blik en Iris Cassandra weet de actuele en urgente thema's van het nu op geheel eigen wijze verrassend, prikkelend en soms confronterend aan het licht te brengen. Een knap boek. Zeker als debuut!"

Het is 2013...

…en de aarde is uitgeput. In Païz probeert president Borduur met wanhopige wetten de omvang van zijn volk te beperken. Het resultaat is een weliswaar kleinere, maar stevig ontwrichte samenleving. Bevolkingsgroepen komen tegenover elkaar te staan. De druk op de president om in te grijpen neemt toe. Onder aanvoering van Jason, een werkloze Marianentrogonderzoeker, beginnen de mensen zelf een nieuwe samenleving vorm te geven. Intussen laat de aarde steeds vaker op rampzalige wijze van zich horen. Komt die nieuwe samenleving nog wel op tijd?

 

Auteur

Iris Cassandra

Observeren, analyseren, spelen en vormgeven. Zo zou je mij kunnen samenvatten. Zo leef ik, leer ik en handel ik. Het liefste buiten in de natuur. Alleen of met anderen. Hardlopend, wandelend of fietsend. Meestal zonder muziek, maar soms met Björk, Kurt Elling, Rocío Marquez of Hans Zimmer.

Mijn wieg stond in Arnhem. Vervolgens verhuisde ik naar de bossen van Eerbeek. In Deventer stond mijn basisschool en in Arnhem ging ik naar het gymnasium. Na mijn studie rechten in Utrecht werkte ik als advocaat, bedrijfsjurist en mediastrateeg. 

© Charlotte Apituley
© Charlotte Apituley

Luister hier alvast naar een fragment

0:00 / 0:00
OP DRIFT

Maar die anderen, dat zijn wij. En wij zijn die anderen. Dat is die verbondenheid, dat weefsel, dat netwerk, waar ik het eerder over had. Verantwoord met elkaar, de natuur, de aarde omgaan, dat is een collectieve aangelegenheid.

(Uit: Op drift, 2023)

Iris Cassandra